DigCompEdu

Digcompedu.net oferă un instrument simplu multilingv construit pe structura DigCompEdu – Cadrul european pentru competențele digitale ale educatorilor.

Constă într-un chestionar de autoevaluare, care poate fi completat din nou, după minim două luni, de câte ori este nevoie, înregistrând progresul în dobândirea competențelor digitale. Rezultatele sunt trimise prin e-mail.

Statisticile anonimizate cu acces deschis pot fi consultate de cercetători, factori de decizie, specialiști în educație și conceptori de politici educaționale.


Completați chestionarul


*Formularul poate fi completat doar de cadre didactice, cu credențialele iTeach (suntprofesor.ro)